(+45) 28 35 69 00

Betingelser

Annulleringsbetingelser
Ophold kan frit ændres eller afbestilles indtil 7 dage inden ankomstdagen. Herefter hæftes for hele opholdet. Udeblivelse sidestilles med annullering senere end 168 timer inden ankomst.

Afbestilling eller ændring skal ske til mail: mail@groenbechshotel.dk


Ankomst og afrejse
Værelset/værelserne er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen.

Værelset/værelserne skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Check ind tidligere og/eller senere check ud er muligt mod betaling, såfremt der er ledig værelseskapacitet.

Erstatningsansvar
Hotellet forbeholder sig ret til at opkræve betaling for genstande der fjernes eller ødelægges fra værelset eller hotellets andre lokaler.

Grønbechs Hotel er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet iøvrigt.

Værdigenstande efterladt/glemt på værelset eller hotellet opbevares i tre måneder efter afrejse. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling.


Røgfrit hotel
Alle værelser og lokaler på hotellet er røgfri område.

Der opkræves et gebyr på 5.500,- kroner hvis man på trods af dansk lovgivning, alligevel ryger inden døre.

Det er heller ikke tilladt, at ryge ud gennem vinduerne. Dette gælder også e-cigaretter.

Brandalarm
Det er ulovligt at aktivere eller løsne brandmelderne og det stopper ikke en igangværende alarm!

Gæsten er ansvarlig for at brandalarmen ikke udløses i utide og uden grund og at der ikke begås ulovligt hærværk på brandmelder ved f.eks. at skrue disse løse eller tildække dem.

En falsk udrykning koster 5.500,- kroner og vil efterfølgende blive opkrævet hos gæsten.

Hvis der efterfølgende skal tilkaldes tekniker for at igangsætte anlægget vil dette blive faktureret ud over de kr. 5.500.

I øvrigt
Parterne er iøvrigt ansvarlige for overholdelse af booking-aftalen i henhold til dansk rets alm. regler med følgende undtagelser: I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Grønbechs Hotels direkte kontrol – herunder bl.a., men ikke begrænset til, brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er Grønbechs Hotel berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.

Grønbechs Hotels erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.

Gældende fra 1. august 2019


Dine data

Vi vil gerne registrere og opbevare personoplysninger om dine besøg på vores hjemmeside og om, hvordan du færdes her. Vi vil anvende dine data til analyseformål, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi benytter oplysningerne til at målrette vores markedsføring og gøre det mere relevant for dig. Vi bruger cookies fra følgende tredjeparter til at indsamle og videregive oplysninger: Google Analytics, Add This, Facebook, Dansk Online Index og Chartbeat.