(+45) 28 35 69 00

Privatlivspolitik for koncernen

1. 
Vi sikrer fair og transparent 
databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til vores rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data der behandles og til hvilket formål. 

2. 
Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter helt overordnet:
- Almindelige persondata såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser
- Transaktionsdata
- Brugshistorik på vores digitale serviceydelser

Koncernen og hermed hotellet leverer en lang række af serviceydelser, hvortil der for hver enkelt ydelser er særskilte vilkår og betingelser. Når du ved bestilling af en af disse serviceydelser afgiver dine personoplysninger til koncernen, giver du samtidig dit samtykke til at lade dine afgivne personoplysninger blive behandlet3. 
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål, såsom:

- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig 


4. 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der forfølger et relevant formål hos os. Tilsvarende gælder omfanget af de persondata, som vi bruger. Koncernen tilsikrer i denne forbindelse, at vi ikke bruger flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

5. 
Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig for at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan ligeledes være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

6. 
Vi kontroller og opbevarer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, hverken er urigtig eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. I den forbindelse er vi afhængige af, at du sørger for at oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan rette henvendelse til persondata@groenbechshotel.dk, såfremt du har behov for at meddele os om eventuelle ændringer.

7. 
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

8. 
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse til at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til persondata@groenbechshotel.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


9. 
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.


  • IT-system leverandører - Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart, da systemleverandøren kan yde support på systemet og hermed også tilgå data efter instruks
  • Rådgivere - i form af bank, -revision eller advokatbistand (eksempelvis ved inkassosager)
  • Distributører - i forbindelse med levering af vareydelser
  • Driftsoperatører - eksempelvis leverandører af IT-servere

10. 

Cookie politik. 
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for annoncering samt analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

11. 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Koncernen har udfærdiget en IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

12. 

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvor de stammer fra, samt hvad vi anvender dem til. Endvidere kan du få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de specifikke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. For at håndhæve dine rettigheder kan du henvende dig til os ved brug af persondata@groenbechshotel.dk. 


13. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Såfremt du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem slettet. Dette gøres mest praktisk ved at rette henvendelse til persondata@groenbechshotel.dk. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette din persondata. Det gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor du tilbagetrækker dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere forfølger et nødvendigt formål, kan du anmode om at få dem slettet. Endvidere kan du kontakte os, såfremt du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre

retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt og gennemføre i så fald de relevante ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

14.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan derudover gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til relaterede markedsføringsformål. Du kan benytte dig af persondata@groenbechshotel.dk til at gøre indsigelse. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


15.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dine data

Vi vil gerne registrere og opbevare personoplysninger om dine besøg på vores hjemmeside og om, hvordan du færdes her. Vi vil anvende dine data til analyseformål, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi benytter oplysningerne til at målrette vores markedsføring og gøre det mere relevant for dig. Vi bruger cookies fra følgende tredjeparter til at indsamle og videregive oplysninger: Google Analytics, Add This, Facebook, Dansk Online Index og Chartbeat.